Sponsoring

Goede doelen & initiatieven

De Koningshoeve ondersteunt diverse activiteiten van regionale initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld zijn d.m.v. een advertentie, een prijs voor een verloting of een financiële bijdrage. Zo hebben wij de afgelopen jaren o.a. diverse sportclubs, de Hoeksche Menners, diverse Roparun teams, oranjeverenigingen en de trukkersrit voor gehandicapten op Koningsdag een warm hart toegedragen.

We streven ernaar om ons sponsorbudget elk jaar zo eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende aanvragen die we hiervoor ontvangen. Hierdoor is het voor ons helaas niet mogelijk om elke vereniging en/of stichting elk jaar ter wille te zijn, maar we doen ons best een juiste invulling hieraan te geven.

Een aanvraag voor sponsoring kunt u indienen per mail: info@dekoningshoeve.nl. Na ontvangst van de aanvraag kunnen wij dan beoordelen of we iets in welke zin dan ook voor u kunnen betekenen.

© 2024 De Koningshoeve