Direct reserveren

Disclaimer

Disclaimer voor www.dekoningshoeve.nl

Restaurant De Koningshoeve, hierna te noemen De Koningshoeve, verleent u hierbij toegang tot www.dekoningshoeve.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Koningshoeve behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Koningshoeve spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Koningshoeve.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Koningshoeve nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Koningshoeve.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Koningshoeve, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Werken bij…

Heb jij een passie voor de horeca en ben je op zoek naar een (bij)baan of stage? Vul dan ons sollicitatieformulier in!

Inschrijven nieuwsbrief!

Ontvang elke eerste zaterdag van de maand een update van De Koningshoeve met nieuws over het restaurant en het boerenbedrijf. Wanneer u zichzelf inschrijft, gaat u akkoord met ons privacy-statement.

Al 1,230 mensen gingen u voor!


Contactgegevens

Botweg 1b
3286 LB Klaaswaal (Nederland)

E : restaurant@dekoningshoeve.nl
T : 0186-579397