Privacy- & Cookie-statement

Ons statement

De Koningshoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en bijbehorende communicatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u via restaurant@dekoningshoeve.nl.

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers. Voor de nieuwsbrief vragen wij om een e-mailadres.

Gebruik van cookies

Waarom wij cookies gebruiken
Wij plaatsen kleine bestandjes met informatie over het bezoek aan deze website op de computer voor de gebruiker. Dit doen wij om de prestaties van de website te kunnen meten en optimaliseren om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies wij gebruiken
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van diverse tools.

Google Analytics cookies
Zo gebruiken wij analytische cookies van Google (Google Analytics) waarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De informatie die deze cookie verzamelt, zal nooit met derden worden gedeeld en is volledig geanonimiseerd (door de laatste drie cijfers van het IP-adres van de bezoeker niet op te slaan).

Hotjar cookies
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van Hotjar. De data die hiermee wordt verzameld is volledig anoniem. Zo worden nooit invoervelden of andere persoonlijke data verwerkt door Hotjar.

Functionele cookies
Naast cookies van derden gebruiken wij functionele cookies om de website goed te laten werken. Hierin verwerken wij geen persoonsgegevens.

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site, om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop De Koningshoeve gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

De Koningshoeve
Botweg 1b
3286 LB Klaaswaal

restaurant@dekoningshoeve.nl

KvK: 54112184

© 2024 De Koningshoeve